Disclaimer

Mensendieck Bollenstreek heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Mensendieck Bollenstreek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie – en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken – hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies.

Deze site bevat links naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. Mensendieck Bollenstreek is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.