Informatie

Kwaliteit

 

Altijd het beste voor u

Bijna 25 jaar werk ik als oefentherapeut. Deze ervaring koppel ik aan up-to-date kennis binnen mijn vakgebied. Hiervoor volg ik met grote regelmaat cursussen en bijscholingen. Zo kan ik u altijd de beste kwaliteit bieden.

 

Verder ben ik lid van verschillende netwerken en de beroepsvereniging van oefentherapeuten. Ook sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister  Paramedici. Dit betekent dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen van mijn beroepsgroep. Ook werk ik nauw samen met andere disciplines, zoals fysiotherapeuten en praktijkondersteuners van huisartsen.

 


 

Lidmaatschappen

• Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck 

• Landelijk Netwerk Slaapoefentherapeuten 

• Landelijk Netwerk SlaapSlim

• Netwerk Chronisch Pijn